Không còn hàng tồn kho và cắt bỏ các chi phí phát sinh không cần thiết

Gửi yêu cầu

Giảm khối lượng chất thải và tăng lợi nhuận

Các giải pháp của chúng tôi cho phép bạn giảm tổn thất và chi phí liên quan đến việc tiêu hủy và/hoặc lưu trữ. Điều này làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.

Đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian

Tất cả các yêu cầu liên kết và hậu cần đều được xử lý bởi người quản lý giám sát của Foodshare. Một người liên hệ duy nhất là chuyên gia về chủ đề của mình để giúp bạn tiết kiệm thời gian!

Thực hiện các cam kết về mục tiêu CSR của công ty 

Bạn thể hiện cam kết chống lãng phí và đồng ý với chính sách CSR của mình. Bạn chọn các giải pháp triển khai đơn giản, có tác động mạnh mẽ và cụ thể.
Hàng ngày, các sản phẩm bị loại khỏi các kênh bán hàng truyền thống vì nhiều lý do: thời gian sản xuất ngắn, vấn đề ghi nhãn, rủi ro hậu cần, thay đổi bao bì, thay đổi phạm vi, hiệu chuẩn, v.v. Chất thải thực phẩm này tạo ra chi phí tiêu hủy và/hoặc chi phí lưu trữ đáng kể cho công ty của bạn. Bạn đang tìm kiếm giải pháp đơn giản và hiệu quả để chống lãng phí thực phẩm và phi thực phẩm? Khám phá các giải pháp ngăn chặn và thu hồi rác thải của chúng tôi để cải thiện hiệu suất, tiết kiệm tiền và tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lãng phí.
Cung cấp các hỗ trợ phù hợp chuyên phân tích chất thải và giúp triển khai các giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn nhằm giảm mức tiêu thụ tài nguyên và ổn đinh tốt hơn lượng sản phẩm tồn kho của bạn
Tư vấn và ngăn ngừa lãng phí
bán các sản phẩm theo giỏ ưu đãi đến với cộng đồng tiêu dùng của chúng tôi
Bán sản phẩm trên nền tảng của Foodshare Market
quyên góp cho mạng lưới 1000 tổ chức từ thiện của chúng tôi trên khắp cả nước.
Đóng góp cho các tổ chức xã hội

Giải pháp theo nhu cầu của bạn

Các đối tác đang tận tụy cùng chúng tôi chống lãng phí

Liên hệ NGAY

Đồng hành chống lãng phí cùng chúng tôi